"Gratis" duurzame energie uit de ondergrond

De toepassing van bodemenergie voor verwarming en/of koeling heeft alleen maar voordelen.

Het is een hernieuwbare energiebron, volledig tegemoetkomend aan de Europese en lokale doelstellingen.

Bodemenergie is gekenmerkt door een stabiele prijs met zekerheid van levering, onafhankelijk van de stijgende en wispelturige energieprijzen. De energie is goedkoop (tot 80% vermindering van uw energiefactuur), milieuvriendelijk (drastische verlaging van uw CO2-uitstoot, verbetering van uw ecologische voetafdruk) en zorgt voor een meerwaarde voor uw vastgoed.

De overheid stimuleert via subsidiëring: ecologiepremie plus, verhoogde investeringsaftrek, REG-premie,… .

Europa motiveert door het verplicht maken van een minimum aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en ingrijpende renovatie vanaf 1 januari 2014.

Als resultaat ontstaat er een economisch rendabel en duurzaam alternatief voor de klassieke dure technologieën voor het aanbieden van warmte en koude, met een aanzienlijke positieve impact op het milieu.