Smet-GWT: expert in bodemgekoppelde energie

Smet-GWT nv is de specialist bij uitstek in de realisatie van bodemgekoppelde energiesystemen. Hierdoor kunnen gestandaardiseerde, kosteneffectieve en duurzame sleutel op de deur installaties worden gerealiseerd.  

De expertise omtrent innovatieve boortechnieken, pomptechnologie, duurzame energieconcepten, geologische kennis en geothermische vernieuwing maakt van Smet-GWT nv een projectpartner die voor u, voor uw specifieke toepassing, de beste oplossing zal bieden.

De aanwezige knowhow m.b.t. alle deelaspecten van een bodemenergieproject maakt het mogelijk de installaties volledig in eigen hand te realiseren, zonder tussenkomst van derde partijen of onderaannemers. Voor u is er slechts één aanspreekpunt en ligt de verantwoordelijkheid vast.

De jarenlange ervaring en talrijke referenties laten toe om verregaande engagementen aan te gaan en vertrouwen te schenken aan onze klanten. Via concrete resultaatsgaranties op de geleverde vermogens, energiehoeveelheden en temperaturen wordt het risico voor de klant weggenomen en wordt het vooropgestelde economisch rendement gegarandeerd.

Onze 24/24 uur service garandeert de nazorg van uw installatie.


SMET-GWT BIEDT:

 • Totaaloplossingen en sleutel op de deur projecten (DB(F)M)
 • Aangepaste energieconcepten voor elke toepassing
 • Concrete garanties via resultaatsverbintenis. Talrijke succesvolle referenties
 • Alles in één hand, eigen personeel
 • Duidelijke verantwoordelijkheid
 • Nazorg
 • Kwaliteitsborging


SMET-GWT INNOVEERT DOOR:

 • Design, build, maintain benadering met duidelijke prestatiegarantie
 • Financiering van de meerinvestering
 • Collectieve systemen
 • Stap naar diepe geothermie (> 2.000 m diepte, hoge temperatuur)